Latest Post

หนักเอาเรื่อง “มิกค์ ทองระย้า” อุบัติเหตุจากมีดเป็นแผลลึก ถึงขั้นแอดมิทผ่าตัดเลย “เจี๊ยบ พิจิตตรา” ช็อตเข้าให้ “โน้ส อุดม” ก็ไม่เว้น! ขนาดสามียังเบรกไม่อยู่

ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยเมื่อวันศุกร์ (30 ก.ย.) ว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นเริ่มนับตั้งแต่การบังคับใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2560 เท่ากับว่า พล.อ.ประยุทธ์ สามารถ ดำรงตำแหน่งพนักงานขายของร้าน ถุงเมทัลไลท์ ถุงฟอยด์ “ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเสียงข้างมากจึงวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐธรรมนูญของรัฐมนตรีผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560” ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าว

ศาลรัฐธรรมนูญ ให้เหตุผลว่า แม้รัฐธรรมนูญ 2560 ระบุว่า คณะรัฐมนตรีที่อยู่มาก่อนรัฐธรรมนูญนี้ถือเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว แต่รัฐธรรมนูญนี้เริ่มบังคับใช้เมื่อปี 2560 ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติระบุว่าให้นับย้อนหลังได้ การบังคับใช้รัฐธรรมนูญส่วนนี้จึงต้องเริ่มตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่เท่านั้น ดังนั้น วาระการดำรงตำแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จึงต้องเริ่มตามวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ด้วย

ส่วนประเด็นที่มีผู้ยกบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่ 500 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2561 มาอธิบายว่า เจตนารมณ์ของการจำกัดวาระนายกรัฐมนตรีไว้เพียง 8 ปี นั้น เป็นเพียงการอธิบายแนวความคิดของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น และเกิดขึ้นหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญไปแล้วเมื่อปี 2560