Latest Post

เพื่อนเผยภาพ “เบนซ์ ธนธิป” สมัยเป็นนักแสดงละครหลายเรื่อง ก่อนป่วยนอนในกองขยะ ตำรวจเฉลยแล้ว ปมวางยา 6 ศพ ที่แท้ฝีมือสาวลูกหนี้ พร้อมเหตุผลที่ต้องมาทำที่ไทย

ที่ประชุม ครม. เคาะมาตรการช่วยค่าไฟ กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นกลุ่มปราะบาง-กลุ่มชั้นกลาง นาน 4 เดือน เช็กส่วนลดได้ที่นี่

ที่ประชุม ครม. อนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้ายฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของ ซองเอกสาร ซองใส่เอกสาร กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานของกองทัพเรือนเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ก.ย.-ธ.ค. 65

สำหรับมาตรการช่วยค่าไฟฟ้ามีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

กลุ่มเปราะบาง ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย
กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน

กลุ่มชั้นกลาง ให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือน ก.ย.-ธ.ค. 65 แบบขั้นบันได้ในอัตรา 15%-75%
ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-350 หน่วย ให้ส่วนลดค่า Ft 75% คือ จำนวน 51.50 สตางค์ต่อหน่วย
ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 351-400 หน่วย ให้ส่วนลดค่า Ft 45% คือ จำนวน 30.90 สตางค์ต่อหน่วย
ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 401-500 หน่วย ให้ส่วนลดค่า Ft 15% คือ จำนวน 10.30 สตางค์ต่อหน่วย

ทั้งนี้ กำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม คาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น ราว 21.4695 ล้านคน ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นราว 2,282.103 ล้านบาทต่อเดือน (ราว 9,128.41 ล้านบาท สำหรับ 4 เดือน)