สุราษฎร์ฯ เปิดงานโครงการหลวง “Avocado festival” มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ปี64

สุราษฎร์ฯ เปิดงานโครงการหลวง "Avocado festival" มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ปี64

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 15 ต.ค. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี หน้าโรงงานซองใส่ขนม ซองใส่คุกกี้ นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณอารยา เค้าอุทัย ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงาน โครงการหลวง 2564 “Avocado Festiva” มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงปี64 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-25 ตุลาคม 2564

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง และ ท็อปส์ มาร์เก็ต ร่วมจัดงงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าของโครงการหลวง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดศาสตร์จากโครงการด้านการพัฒนา ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทำงานร่วมกับ เกษตรกรและหน่วยงานอื่นๆ

เพื่อให้ภาคเกษตรไทยมีความเจริญก้าวหน้า เพื่อให้เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยมีอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร และการผลักดันให้ประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรระดับโลก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนช่องทางในการวางจำหน่ายสินค้าขาย ถือว่ามีความจำเป็น เพื่อจัดให้มีการส่งเสริมที่ครบวงจร และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชน และชุมชนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก

โดยภายในงานได้ยกผลผลิตจากโครงการหลวงมากกว่า 100 รายการและผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าจากยอดดอยมาจัดจำหน่ายให้ทุกท่านเลือกซื้ออาทิ ผัก ผลไม้ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลิตภัณฑ์ดอยคำ และพบกับสินค้าไฮไลท์ อโวคาโด ราคาพิเศษ และสินค้าอีกหลากหลายคุณภาพระดับพรีเมียม

scpaperpacknews

Leave a Reply

Your email address will not be published.